top of page

AGNES BARFOD RÅDGIVNING

Rådgivningssamtaler

Agnes Barfod Familieterapeut

Agnes Barfod

Narrativ Familieterapeut fra DISPUK
Psykiatrisk sygeplejerske
Diplomuddannet supervisor

INDIVIDUELLE  SAMTALER

Står du i en situation hvor du har brug for at tale med et menneske, der har solid erfaring  med almen-menneskelige problemstillinger.

Måske har du ikke lyst til at gå til en psykolog, da du ikke mener de udfordringer du har er  alvorlige nok.

Derfor kan du godt have brug for at tale med  et menneske, der lytter til dig, tager dig alvorligt  og prøver at hjælpe dig videre i dit liv gennem nogle samtaler i et trygt og fortroligt rum.

Læs mere...

FAMILIERÅDGIVNING
Hvis en person i familien ikke trives påvirker det oftest hele familien. Følelsen af ikke at blive mødt og forstået, ikke føle sig god nok, føle sig ensom  eller have mange skænderier - det kan være en af årsagerne til det kunne være hjælpsomt og meningsfuldt for jer at have et familierådgivningsforløb hos mig.

Læs mere...
FORÆLDRERÅDGIVNING

Er  du/I bekymret for jeres barn? Viser han/hun tegn på begyndende skolevægring, tristhed, mistrivsel, isolation eller generelt nedsat funktionsniveau.

Jo hurtigere I som forældre får taget hånd om jeres barns problematikker i samråd med skole, PPR og kommunen, jo hurtigere kommer jeres barn i trivsel igen og I forebygger yderligere forværring  af  uhensigtsmæssige mønstre.

Læs mere...

BØRN / UNGE  SAMTALER

Desværre ser vi i disse år en stigende mistrivsel blandt børn og unge. Lavt selvværd, angst, ensomhed, bange for ikke at være god nok og leve op til andres forventninger.

Disse følelser kan komme til udtryk som ondt i maven, søvnproblemer, spisevægring, kravafvisende adfærd, social isolation, skolevægring og måske øget behov for kontrol.  Ovenstående symptomer skal tages alvorligt.

Mange børn føler ikke, at de har problemer, men at de er problemet.

Problemer problematiserer den person ,som har problemet.

Læs mere...

PÅRØRENDE SAMTALE

Er du pårørende til et menneske der er ramt af psykisk sygdom?

Det kan være sorgfuldt og svært at være pårørende til et menneske med psykisk sygdom.

Nogle føler sig magtesløse og kan blive overvældet af  frygten for fremtiden og følelsen af man måske ikke får den hjælp og støtte man havde håbet på og har brug for.

Følelsen af at man som pårørende står alene med det hele kan virke overvældende og skræmmende.

Der kan også være følelser som skyld og skam forbundet med at en i familien er ramt af psykisk sygdom.

Læs mere...

PSYKIATRISKE PROBLEMSTILLINGER 

Dit barn eller dig selv er måske blevet udredt, og har fået en diagnose. Hvordan kan du forholde dig til dig selv eller dit barn, så du møder hende/ham med en ny forståelse, hvor dit barn føler sig mødt, accepteret og forstået som det menneske hun/han er.

Måske er dit barn afsluttet i ungdomspsykiatrien og venter på at blive indkaldt til voksenpsykiatrien. Jeg kan stå ved jeres side i en overgangsperiode, hvor der kan være brug for nogle støttende samtaler.

Læs mere...

PARTERAPI

Har I udfordringer i jeres parforhold/ægteskab og har brug for at få noget sparring ift hvordan I kommer videre?

Vi tager udgangspunkt i hver jeres oplevelse af forholdet/ægteskabet og hvilke håb og drømme I har for jeres fremtid sammen.

 Hvad virker allerede nu og hvor er det svært. Misforstår I hinanden, lytter I til hinanden eller har I en forudindtaget holdninger, som bliver en vedligeholdende faktor, som gør det vanskeligt at ændre konstruktivt på jeres forhold.

Læs mere...

SUPERVISION

Min supervision er funderet i den narrative praksis, hvilket betyder at jeg har fokus på menneskers intentioner, værdier, håb og relationer.

Jeg tager udgangspunkt i de problemstillinger I kommer med, som vi sammen gerne skulle blive klogere på, så I opnår nye refleksioner og handlemuligheder I kan tage med hjem i jeres egen praksis.

Læs mere.........

MIN ARBEJDSMETODE
OG EGNE REFLEKSIONER

Jeg arbejder primært narrativt, hvilket betyder, at vi udover at have fokus på den eller de problemstillinger du/ I kommer med, også har en opmærksomhed på det du/I allerede gør, som virker.

Den narrative tilgang er kendt for at have en opmærksomhed på håb og drømme, fremadrettehed og forsøge at skabe nye handlemuligheder, så du/I bevæger jer henimod det liv I ønsker at leve, indenfor de givne rammer og vilkår I har.

Jeg inddrager også den kognitive  eller psykodynamiske tilgang hvis det giver mening.

Læs mere.........

Anker 1
bottom of page