top of page

SAMTALER OG RÅDGIVING

INDIVIDUEL SAMTALE

Vi kan alle opleve perioder i vores liv, hvor tilværelsen kan virke  uoverskuelig, meningsløs eller du kan være fuld af tvivl om hvilken vej du skal gå ift uddannelse, parforhold, karriere eller andet.

Livskriser hører med til det at være menneske, og kan heldigvis også føre til større bevidsthed og stillingtagen til at træffe de valg, der vil fylde dit liv med mere ro, glæde og meningsfuldhed.

Måske er du ramt af lavt selvværd, depressive tanker, stress, tankemylder eller ensomhedsfølelse.

 

Måske har du nogle relationelle udfordringer som dræner dig for energi og hæmmer din livskvalitet.

 Individuelle samtaler  kan  gøre dig mere bevidst om dine egne grænser, reaktionsmønstre , handlemuligheder og din måde at være sammen med andre på.

Mange oplever det at have samtaler som befriende og forløsende, når de får  italesat deres bekymringer og tanker.

  De fleste giver udtryk for, at de har fået mere ro, håb og styrke til at ændre på de problemer de kom med efter et samtaleforløb hos mig.

FAMILIERÅDGIVNING

Når der opstår problemer i en familie, kommer de let til at fylde meget. Problemerne kan måske skabe skyld- og skamfølelse og efterlade familiemedlemmerne med en følelse af magtesløshed.

Problemerne kan komme til at stå i vejen for  alt det gode  og dejlige I også har i jeres familie.

Har hele jeres familie brug for noget sparring i et trygt og roligt rum, hvor der er mulighed for at få italesat nogle af de glæder og vanskeligheder I aktuelt står i ?

Hvordan kan I komme tilbage på sporet og få  et måske endnu bedre familieliv med de nye indsigter og forståelser I får af hinanden.

Hvilke nye ideer har I hver især, som kan være hjælpsomme for

jer alle sammen og bidrage til en bedre stemning i jeres familie ?

Vi vil tale om hvilke vedlige-holdende og beskyttende faktorer der er i spil, og hvordan i kan ændre på dem.

Et familieterapeutisk forløb kan sætte en proces og bevægelse i gang henimod den dagligdag og det liv I ønsker som familie.

Det vigtigste er, at I som familie er motiveret for at tale sammen, kigge på jeres relationer og mønstre i familien, så vi sammen kan have en undersøgende og nysgerrig tilgang mhp at I sammen finder nye veje at gå, så der kommer mere energi, ro og glæde ind i jeres liv.

Jeg har stor respekt for at alle i familien har sin egen oplevelse og historie at fortælle. Alles oplevelser er lige gyldige og rigtige for den enkelte.

 

Hvis I synes det giver mening, så inviterer jeg bedsteforældre, klasselærer eller anden vigtig omsorgsperson med til familierådgivningen..

 

Familierådgivningen foregår i tæt samarbejde med jer som familie. Nogle gange kommer I alene som forældre, og andre gange er jeres barn med.

 

Hvordan foregår familiebehandlingen?

Familiebehandling tager udgangspunkt i en familiesamtale, hvor alle bliver hørt og fortæller hvordan de oplever situationen i hjemmet.

Jeg har altid fokus på hvad I allerede gør som familie, der fungerer i dagligdagen, da vi ofte glemmer de ting der faktisk fungerer, fordi vi er så fyldt op af alt der der forstyrrer.

Jeg kigger efter ”sprækker” i hver isærs beretning og vi taler sammen om hvilke erfaringer I har fra tidligere, måske lignende situationer, og hvad I hver især gjorde der var hjælpsomt.

 

Jeg skriver på en flip-over, så der er gennemsigtighed i samtalerne og vi alle er enige om i hvilken retning vi skal gå.

Nogle af samtalerne vil kun med jer forældre og andre gange er jeres barn/ børn med.

 

Jeg er facilitator og ansvarlig for at vores samtaler forløber på en ordentlig og rolig måde, hvor I alle kan føle jer trygge og forstået.

FORÆLDRERÅDGIVNING

  • Måske er I skilt og  ser forskelligt på børneopdragelse, hvilket kan komme til at forvirre jeres barn.

  • Måske føler du dig utilstrækkelig som forældre.

  • Måske har du brug for nogle nye redskaber til at tackle de udfordringer du dagligt står i.

  • Måske har du brug for at få styrket din forældrerolle  og føle dig " god nok".
     

Måske er dit barn afsluttet i ungdomspsykiatrien og venter på at blive indkaldt til voksen-psykiatrien. Jeg kan stå ved jeres side i en overgangsperiode, hvor der kan være brug for nogle støttende samtaler.

At få en psykiatrisk diagnose kan være livsforandrende. Det kan både være en lettelse, fordi  du nu bedre forstår de udfordringer du / dit barn har haft.

Det kan også være en sorg over ikke at have fået det barn I ønskede, hvilket kan være meget tabubelagt og skabe skyld og skam. Bekymringer for fremtiden kan fylde meget.  Får mit barn den hjælp og støtte hun/han har brug for  i skolen og får vi  som familie noget familierådgivning, som kan gøre hverdagen lidt  lettere og overskuelig. 

Nogle af de emner vi vil have en opmærksomhed på er jeres struktur i hjemmet, varme, nærhed, ro, forudsigelighed, tid, kærlige forventninger til hinanden og  jeres sprog. Hvordan taler I til hinanden? Bruger I et opbyggende eller nedbrydende sprog. 

I nogle tilfælde afløses forældrerådgivningen af familierådgivning, da dit barns oplevelse, stemme og fortælling er vigtig ift de forandringer I sammen skal til at skabe.

Som beskrevet i mit afsnit om arbejdsmetode, så bruger jeg  bla begrebet eksternalisering. Det betyder at jeg/vi  parkerer den problemstilling du/ I kommer med " udenfor" dig/jeres familie for bedre at kunne skabe en distance og hermed refleksion mhp at få øje på nye handlemuligheder. 

Vi kigger sammen på fordele og ulemper ved at een i familen har  en diagnose.

 

Jeg har deltaget i udredninger og diagnostiske konferencer i psykiatrisk regi, og har i samarbejde med børne/ungdomspsykiatere givet medicinsk behandling til børn/unge, der var ramt af ADHD/ADD, OCD, depression og angst, hvis det gav mening.

Medicinsk behandling kan aldrig stå alene, hvorfor det er så vigtigt med et samtaleforløb ved siden af. Jeg har god erfaring med individuelle samtaler, forældrerådgivning og familie rådgivning ifm en i familien har  en psykiatrisk diagnose.

Jeg kan deltage i møder på skolen, i kommunen eller i psykiatrien, hvis I ønsker det.

Vi vil sammen undersøge og være nysgerrige på hvordan du/ I kan få et meningsfuldt og godt liv, på trods af jeres ny viden.

Hvordan kan du/ I kan indrette jer, så en diagnose ikke kommer til at stå i vejen for det liv I ønsker at leve, under de vilkår der aktuelt er.

PARTERAPI

Fokus i samtalerne vil være hvordan I hver især kan bidrage til at skabe forandringer, så dårlig stemning, misforståelser og skænderier, erstattes med mere nærvær, kærlighed, ro og en følelse af at I beriger hinandens liv.

Det kan også være I finder ud af I er vokset fra hinanden og ikke skal være sammen mere.

PÅRØRENDE SAMTALE

Mange forældre kan have dårlig samvittighed overfor de andre børn i familien, hvis en søster eller bror er ramt af f.eks autisme eller ADHD. Søskende kan føle sig svigtet og opleve at de får mindre opmærksomhed og mindre tid med forældrene, fordi den ramte søster eller bror kommer til at " fylde" meget. 

Vi vil i samtalerne have en opmærksomhed på hvordan I som forældre sikrer  søskende får tid og opmærksomhed fra jer, selvom det måske kan føles uoverskueligt aktuelt.

Måske er din ægtefælle ramt af stress eller en depression.

Hvordan påvirker det dig/ hele familien, og hvordan kan du/I bedst håndtere situationen, både ift dig/jer selv og det menneske der er ramt ?

Hvordan får du passet på dig selv og får noget energi, så du har overskud til at støtte din pårørende.

PSYKIATRISKE PROBLEMSTILLINGER

At få en psykiatrisk diagnose kan være livsforandrende. Det kan både være en lettelse, fordi  du du bedre forstår de udfordringer du / dit barn har haft. Det kan også være en sorg over ikke at have fået det barn I ønskede, hvilket kan være meget tabubelagt og skabe skyld og skam. Bekymringer for fremtiden kan fylde meget.  Får mit barn den hjælp og støtte hun/han har brug for  i skolen og får vi  som familie noget familierådgivning, som kan gøre hverdagen lidt  lettere og overskuelig. 

Måske er dit barn afsluttet i ungdomspsykiatrien og venter på at blive indkaldt til voksenpsykiatrien. Jeg kan stå ved jeres side i en overgangsperiode, hvor der kan være brug for nogle støttende samtaler.

Som beskrevet i mit afsnit om arbejdsmetode, så bruger jeg  bla begrebet eksternalisering. Det betyder at jeg/vi  parkerer den problemstilling du/ I kommer med " udenfor" dig/jeres familie for bedre at kunne skabe en distance og hermed refleksion mhp at få øje på nye handlemuligheder. 

Vi kigger sammen på fordele og ulemper ved at een i familen har  en diagnose.

 

Jeg har deltaget i udredninger og diagnostiske konferencer i psykiatrisk regi, og har i samarbejde med børne/ungdomspsykiatere givet medicinsk behandling til børn/unge, der var ramt af ADHD/ADD, OCD, depression og angst, hvis det gav mening.

Medicinsk behandling kan aldrig stå alene, hvorfor det er så vigtigt med et samtaleforløb ved siden af. Jeg har god erfaring med individuelle samtaler, forældrerådgivning og familie rådgivning ifm en i familien har  en psykiatrisk diagnose.

Jeg kan deltage i møder på skolen, i kommunen eller i psykiatrien, hvis I ønsker det.

Vi vil sammen undersøge og være nysgerrige på hvordan du/ I kan få et meningsfuldt og godt liv, på trods af jeres ny viden og hvordan du/ I kan indrette jer, så en diagnose ikke kommer til at stå i vejen for det liv I ønsker at leve.

bottom of page