top of page
ARBEJDSMETODE

Vi vil sammen have fokus på at skabe noget energi, lethed og bevægelse i de ofte fastlåste og konkluderende fortællinger som mange kommer med.

Jeg kan ikke løse jeres problemer, men vi kan sammen nuancere jeres problemstillinger og forhåbentlig får I nye indsigter og finder nye veje at gå. 

Humor er meget velkomment, da det kan være forløsende og befriende når livet kræver ekstra opmærksomhed.

Narrativ problemudforskning sætter fokus på at:

  • Opdage problemers indflydelse på det enkelte menneske og menneskets indflydelse på problemerne.

  • Kortlægge menneskets holdning til problemernes indflydelse, samt hvor meget det fylder og må fylde.

  • Styrke menneskets indflydelse på og handlekraft  overfor problemerne og deres effekter.

  • Eksternalisering, dvs adskille problemet fra personen.

  • Kortlægning af  menneskets viden og  færdigheder.

  • Bevidning af mig eller andre i jeres familie.

  • Vi ser på sprogets betydning. Hvilke opbyggende eller nedbrydende  ord bruger du. 

Egne refleksioner

Jeg mener alle mennesker - forældre, kærester, ægtefolk, bedsteforældre - gør deres bedste i en given situation, udfra den viden og de erfaringer de har med sig. Vi er alle unikke og bidrager hver især med noget godt til vores nærmeste, selvom det nogen gange kan være langt væk, fordi vi er fyldt op af det der ikke fungerer.

Nogle gange kan det være en hjælp at tale med en neutral person udefra, som har en professionel og empatisk tilgang til dig / jer, samtidig med at jeg er et helt almindeligt menneske, der selvfølgelig selv kender til kriser i livet, som er et livsvilkår.

Jeg kan stille dig/jer spørgsmål og sætte tingene i perspektiv sammen med dig/jer, så du/I kan blive mere bevidst om din/ jeres situation. Hvilke handlemuligheder har du/I , så du/ I får skabt et mere meningsfuldt og glædesfyldt liv for dig selv og din familie.

Jeg forsøger at skabe noget lethed og håb, så samtalerne ikke kun bliver tunge og problemfyldte. Humor er meget velkomment, da det kan være forløsende og befriende når livet er svært.

bottom of page